Onze Vrijwilligers

Zonder hen zouden “De Samaritanen” niet bestaan.  Het zijn zij die elke week de taak van uitdeling uitvoeren.